zondag 4 maart 2012

Mijn Persoonlijke Leerdoel(opdracht 6)

Mijn persoonlijke leerdoel is:

dat ik aan het eind van dit semester de kennis en vaardigheden bezit om ICT op een didactisch verantwoorde wijze in mijn onderwijs te kunnen inzetten.
Uit het TPACK zelftest, zie TPACK-figuur, komt naar voren dat ik mijn leerdoel moet gaan richten op TPK deel van het TPACK-model. Het  TPK deel is een combinatie van PK (didactische competenties) en TK(technologische competenties) 


Wat is TPACK?
TPACK is een manier om tegen het toepassen van ICT in het onderwijs aan te kijken en bouwt voort op Shulman 's idee van Pedagogische Content Knowledge.
Het idee van TPACK is niet nieuw. A range of other scholars have argued that that knowledge about technology cannot be treated as context-free, and that good teaching requires an understanding of how technology relates to the pedagogy and content. Een aantal onderzoekers hebben aangegeven dat de kennis over technologie niet kan worden beschouwd als een afzonderlijk deel. Zij gaven ook aan dat  goed onderwijs vereist dat de docent kennis over hoe de technologie betrekking heeft op de pedagogie en inhoud. The TPACK framework is gaining popularity amongst researchers and scholars. This makes tracking the progress of TPACK difficult but here is a relatively comprehensive list of References to TPACK in the research literature (going back to 1998).
TPACK staat voor Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) attempts to identify the nature of knowledge required by teachers for technology integration in their teaching, while addressing the complex, multifaceted and situated nature of teacher knowledge .Technologische Pedagogische Content Knowledge enFinally, at the intersection of all three elements is Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). is een deelverzameling van de volgende kennis domeinen:
Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)(T) heeft betrekking op de competentie van leerkracht in het gebruik van technologie (ICT, digibord, video, foto, etc.)
(C) heeft betrekking op de competentie van leerkracht in het vakgebied (content: wiskunde, rekenen, taal, muziek, tekenen, etc.)
(P) heeft betrekking op de competentie pedagogisch didactisch van de leerkracht (keuze werkvormen, organisatie, pedagogische begeleiding, etc)
Met dit model kun je de kennis van docenten achterhalen op het gebied ICT in hun onderwijs. At the heart of the TPACK framework, is the complex interplay of three primary forms of knowledge: Content (CK), Pedagogy (PK), and Technology (TK).In het midden van het TPACK-model, is het een samenspel van de drie vormen van specifieke kennis domeinen: Content (CK), Pedagogiek (PK) en Technologie (TK). See Figure above. Zie afbeelding hieronder. As must be clear, the TPACK framework builds on Shulman 's idea of Pedagogical Content Knowledge.
TPACK Image (rights free).Definitive descriptions of TPACK can be found in Mishra & Koehler, 2006, or through any of the other links in the “Learn more about tpck” box on the right margin of this page, or on the left margin of every page.De definitieve beschrijving van TPACK is te vinden in Mishra & Koehler, 2006 of http://www.tpck.org/
Het True technology integration is understanding and negotiating the relationships between these three components of knowledge.The TPACK approach goes beyond seeing these three knowledge bases in isolation.TPACK-model gaat verder dan alleen te kijken naar de eerder beschreven drie domeinen. On the other hand, it emphasizes the new kinds of knowledge that lie at the intersections between them. De nieuwe soorten kennis liggen op de drie overlappende vlakken. Considering P and C together we get Pedagogical Content Knowledge (PCK), Shulman's idea of knowledge of pedagogy that is applicable to the teaching of specific content. De P en C vormen samen de Pedagogische Content Knowledge (PCK).Similarly, considering T and C taken together, we get Technological Content Knowledge (TCK), the knowledge of the relationship between technology and content. De T en C vormen samen de Technologische Content Knowledge (TCK). At the intersection of T and P, is Technological Pedagogical Knowledge (TPK), which emphasizes the existence, components and capabilities of various technologies as they are used in the settings of teaching and learning. De T en P vormen samen de Technologische Pedagogische Knowledge (TPK). Het model geeft het belang van de integratie van deze onderdelen aan:
(P en C) Het toepassen van pedagogiek binnen een bepaald vakgebied: vakdidactiek
(T en C) Inzicht hebben in de rol van technologie (T) in een bepaald vakgebied (C)
(T en P) Inzicht hebben in hoe technologie (T) de pedagogiek (P) kan ondersteunen.

Ervaring
Door mijn rol als ICT&O contactpersoon voor de academie Life Science Engineering and Desig(LED) Is de informatie over de onderwerpen zoals ”TPACK”, “Vier in balans” en de informatie die in het boek van “Digitale Didactiek staat niet nieuw voor mij. In ons onderwijs passen wij TPACK niet toe. Vier in Balans wordt gebruikt bij het schrijven van een ICT&O visie. Het boek Digitale Didactiek zal iedere docent die nog geen ervaring heeft met ICT in het onderwijs in zijn boekenkast moeten hebben staan.2 opmerkingen:

  1. Hoi Herman,

    Je verhaal is duidelijk. Ans

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Hi Herman, Erg benieuwd ben ik naar je SMART formulering van de persoonlijke leerdoel. Met name omdat ik nieuwsgierig ben naar de tool die je mogelijk gaat kiezen om uit te proberen. groets, Marita

    BeantwoordenVerwijderen